top of page

Promisors

Mudar Patherya

Neeraj Sanghi

Jyotsna Sitling

Mahesh Sarma

Dhanada Mishra

Pratik Renuse

Saptarshi Roy

Kiran Chainani and Sunil Chainani

Rohan Gupta

Pramod Bhasin

Bindi Dharia

Priti and Avinash Jhangiani

Shridhar Sethuram

Rajni and Ram Chadha

Kamini and Rajiv Sawhney

Mashqura Fareedi and Sriram Venkatraman

Radhika and Krishnan Iyer

Sailaja Kattubadi

Umakathyayini and Javali Ramanath

Gagandeep and Atul Satija

Aparna and Sridhar Rajagopalan

Archana and Hari S

Mukund Rajagopalan

Sunita Sharma & Deepak Sharma

Rushabh Mehta & Rajitha Gopinath

Arun Wakhlu

Vijay Nadkarni

Dinesh Ramkumar Venkatasamy

Sangeeth Varghese

Reena Bhagwati

Balbir Bora

Kiran Kumar

Nirmala Peters Mehendale

Meera Shenoy

Akshita Jain and Chet Jainn

Usha and Ujwal Thakar

Shariq Mohammad

Dr Suwas and Vidya Darvekar

Meenakshi Ramesh and Ramesh Mangaleswaran

Meena and V Raghunathan

Rushabh Turakhia

Smita and Ulhas Vairagkar

Rama Arya

Archana and Amit Chandra

Upendra Bhatt

Sundeep Kapila

Kartikeya Nitin Desai

Ankur Kothari

Stuthi Vijayaraghavan

Ashwini Srinivas & Dr Srinivas Chunduru

Neelima Thota & Naren Shetty

Smita Kothari and Pranav Kothari

Naman Gupta

Akhil Sivanandan

Aarav, Anoushka, Charmaine and Sudhir Shenoy

Meenakshi and Anshu Gupta

T V Srinivasan

Sanjay Arora

Hemant Gaule and Surabhi Hodigere

Rahul Bose

Revati Sharma Singh

Ashika and Jayesh

Govind Iyer

Venkat Krishnan N

Bharati Dasgupta

Maneesh Bhandari

Sunil K Goyal

Deepali Bhagat & Dhiraj Sinha

Malati Majumdar

Sandip Kantha Mukherjee

Anandhi & Mahesh Yagnaraman

Ekta Gupta and Akarsh Gupta

Krishna Narayan

Sarika and Ashok Kumar ER

Dr Uma Ganesh and Dr Ganesh Natarajan

Amol, Deepshikha, Parag and Anusha Agarwal

Gita Nayyar

Mohan Sundaram

Mansi Vilas Vrunda Bapat and Vidyadhar Anand Sulabha Prabhudesai

Balaji Sampath

Aarit, Atula and Vinod

Yogesh Parmar

Fiona Dias and Luis Miranda

Amith Prabhu

Tanu and Girish Batra

Archana and Vinod Kulkarni

bottom of page